• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  Érzelmi nevelés

  QLL

  Intézményünk 2018/2019-es tanévtől a hagyományos idegennyelv oktatási módszerek mellett alkalmazza a QLL nyelvoktatási modellt. Az alkalmazáshoz szükséges módszertani és eszközrendszerbeli hátteret a Relaxa Nyelvi Centrum Kft.-től a Váci EKIF által megvásárolt licencszerződés alapján a Fenntartó biztosítja. A QLL módszer szerint dolgozó pedagógusokat a Relaxa Nyelvi Centrum Kft. képzi ki és mentorálja.

  A harmadik évfolyamon Qll módszerrel tanulják a tanulók az angol nyelvet. A többi évfolyamon  a módszer egyes elemeit alkalmazzák a pedagógusok.

   

  Furulyatanítás

  Második osztálytól kezdve az alsó tagozaton ( 2-4.o. ) az ének zene órákon bevezetésre került a furulyaoktatás.

  A  személyiségre gyakorolt hatása kiemelkedő,  fejleszti a gyermekek

  közösséghez tartozás érzését, figyelmet, emlékezetet, értelmi – és érzelmi intelligenciát, mozgáskoordinációt, zenei készségeket.

   

  Szöveges értékelés

  A magatartás és szorgalom értékelésénél az érdemjeggyel történő értékelés mellett szöveges értékelés is történik félév, tanév végén az érzelmi intelligencia készségek alapján.