• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  Érzelmi nevelés

  Organikus pedagógia

  Az Organikus pedagógia

  Ez a pedagógiai szemlélet a katolikus-keresztény értékszemlélet mindennapos gyakorlatát szolgálja, a diákok személyiségét, érzelmi intelligenciáját fejleszti, összhangban áll, kiegészíti és segíti a család nevelésben betöltött szerepét. Josef Kentenich rendszere öt alapérték köré rendeződik, amelyek mint a kerék 5 küllője, mozgásba lendítik, a kiteljesedés felé viszik a személyiséget.

  Életmozgás – Megértelek!
  kíváncsiság – nyitottság – elémenni – motiválni/ösztönözni – támogatni – megismerni – képessé tenni – felébreszteni – fejleszteni

  Hogyan működünk? | Életkorok pedagógiája | A fejlődés törvényei | Mire van nyitva az „időablak”? | Miben vagyok a legelevenebb?

  Bizalom – Bízz benne!
  értékes vagy – bízni – rábízni – kinézni belőle – megbízhatónak lenni

  Légkör | A rend keretei és a szabadság egysége | Bizalom | Tekintély | Döntésképesség

  Kötődés – Fontos vagy nekem!
  megtartani – meggyökerezni – odafordulni – értékelni – örülni neki

  A belső szabadságot nyújtó megtartó, biztonságos kötődések kialakulása | Szabad igen az építő kapcsolatokra | Társas intelligencia

  Szövetség – Összetartozunk!
  megtermékenyülni – az adományok és a szív cseréje – szívembe írtalak – elkötelezettség – kiegészítő egység

  Minőségi kapcsolatokban élni | Képessé és késszé tenni a személyt a természetes és a természetfölötti szövetségre | Hitéleti nevelés | Családi életre nevelés | Párkapcsolat | Elköteleződés | A barátság, a szeretés iskolája | Kiegészítés és egység

  Eszmény/Eredetiség – „Neveden szólítalak!”
  növekedni – kiteljesedni – tájékozódni – Isten örök, különleges terve velem

  Ki vagyok, kivé válhatok? | Igen az „Én” legboldogabb formájára | Tehetség, adottságok, készségek | Az „én” legnagyobb LEHETŐSÉGE | „Kövesd a szíved dalát!” | „Kösd a szekeredet egy csillaghoz!”

  Kerékagy – Szilárd, szabad, eredeti személyiség
  belső szabadság – identitás – nevelt nevelő – szeretetszövetség – érzelmi intelligencia – organikus növekedés – döntésképesség

  A „tőkesúly” | A központi érték | Mindazok a tartalmak, értékek, tennivalók, amelyek állandóan jelen vannak a nevelésben és az önnevelésben | Mindegyik küllőhöz szervesen kapcsolódnak | Mindegyik részterület ezt szolgálja

  Miért organikus?
  A természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásában ezt az elevenséget, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékeléskapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját tempójú kibontakozást gondozza.

  Ezért is választottuk J. Kentenich gondolatát:
  „A nevelés az élet szolgálata”

  Az organikus pedagógia katolikus-keresztény válaszokat ad a mindennapok kérdéseire, hétköznapi, és hosszú távú gyakorlati segítséget jelent. Közösségformáló, készség- és személyiségfejlesztő hatása van, valamint segíti a diákokat élethivatásuk megfogalmazásában és az arra való felkészülésben.

  Az organikus pedagógia nem irányzat, hanem szemlélet. A nevelés-oktatás és a személyiségfejlesztés keresztény pedagógiai-pszichológiai alapja. Erre az alapra építjük a pedagógiai fejlesztő munkát, a különböző nevelési-oktatási módszereket.

  A pedagógusok a szakmai önállóság jegyében szabadon válaszhatnak azon eszközökből, amelyet nevelési eszközként szeretnének alkalmazni.

  A szemléletmód intézményünkben több területen önkéntesen valósul meg: Meixner-módszer, kaszkád, családi életre nevelés, iskolakert, a tanulásmódszertani eljárások, a személyiségfejlesztő értékelési rendszer, a szabadidős foglalkozások, a táborok, projektnapok, a Szülők estéje, néphagyományok, furulyatanítás, utazó pszichológiai szolgálat, havi mozgásprogramok, rendhagyó órák, előadások, Ciklus-show, Kiskamasz program, szöveges értékelés, helyi kulturális örökség és nevezetességek megismerése, családi nap, mesélő dallamok.

  Link:
  https://drive.google.com/file/d/1NtJUNGLA_MhCnag6ryn4XYNS7ARIAse-/view?usp=sharing