• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  Családi Életre Nevelés

  Magyarok Nagyasszonya
  Római Katolikus Általános Iskola
   Albertirsa

  CSÉN beszámoló

  2023-2024. tanév  I. félév

  A foglalkozások jellemzői

  Az idei tanévben iskolánkban 4 osztályban zajlanak CSÉN foglalkozások a felső tagozaton, és jelenleg egy alsós tanítónő továbbképzéseken vesz részt, hogy az alsó tagozaton is elindulhasson a program. 

  A foglalkozásokat minden osztályban két fő tartja havi egy alkalommal két órában az osztályfőnöki órák keretén belül. Az órák tematikáját alapvetően a CSÉN mentoraink által kidolgozott keretek határozzák meg, a csoportok egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

  5.osztályban 25 tanulóval, az osztályfőnök, Huszár Gábor és Konsainé Murár Veronika tanárnő vezetésével zajlanak az órák.

  Témák:
  Az 1. közösségépítő foglalkozást a gyerekek érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadták, bár eleinte meg kellett szokniuk ezeknek az óráknak a más, kötetlenebb légkörét, ami miatt előfordult, hogy fegyelmezni kellett néhány fiút. 

        A 3-4. óránk célja az együttműködésre nevelés, csapatszellem kialakítása, osztályközösség építése volt, továbbá foglalkoztunk a szabályok betartásának fontosságával is. A gyerekek élvezték a feladatokat, és aktívan részt vettek a különböző játékokban. Amikor kis csoportokban közös tulajdonságokat kellett keresni, szívmelengető volt tapasztalni, hogy több csapat is kiemelte, hogy egyik kedvenc órájuk a CSÉN. Egyre több volt a gyerekek építő jellegű hozzászólása a tapasztalatok megbeszélése közben.  

         Novemberben a szeretetnyelvekkel ismerkedtünk, amit érdeklődéssel fogadtak. Decemberben az adventi időszakban gyakorlatban is alkalmazták a gyerekek a szeretnyelveket (pl. szívességkuponok, üzenőfal, meglepi borítékok…) segítve ezzel a közösségépítést, összetartozást, egymás iránti szeretet kifejezését. Kétféle kuponfüzetet is készítettünk, egyet osztályon belüli, egyet pedig családon belüli használatra. A „családi kuponfüzet” nemcsak különböző szívességkuponokat tartalmazott, hanem próbálta elősegíteni azt is, hogy a gyerekek minőségi időt tölthessenek szüleikkel (pl. társas, közös séta/kirándulás, beszélgetés, családi filmnézés). A kuponfüzeteket minden gyerek magának készítette, fogalmazta magát egyénre, családra szabva. 

       Januárban foglalkozunk még a család értékeivel, a családi szerepekkel és munkamegosztással, konfliktuskezeléssel. 

  1. osztályban a foglalkozások 25 tanulóval zajlanak Kassainé Csonka Márta és Olteán Ibolya hitoktató vezetésével .

  Témák:
  A foglalkozásokat havi két órában tartjuk egy-egy kijelölt témakörben.

  Szeptemberben – Közösségépítés

  Októberben –Konfliktuskezelés

  Novemberben – Konfliktuskezelés

  Decemberben – Értékrend, értékek

  Januárban – Értékrend, értékek

  Szeptember: az óra célja: Az osztály együttműködő készségének fejlesztése, a közösségtudat erősítése, a jó közösség megtartó erejének a szemléltetése.

  Október – November:  : az óra célja: A diákok ismerjék meg az elfogadás hiányának, az önzésnek és a kiközösítésnek a következményeit.

  December – Január : az óra célja: Diákjaink megismerjék saját értékeiket és értékrendjüket.

  Most van szervezés alatt a Kiskamasz program, amelyet az előző évhez hasonlóan külső helyszínen tervezünk lebonyolítani.

  Tapasztalat

  A CSÉN foglalkozásokat lelkesen fogadják a gyerekek.

  Együttműködőnek a foglalkozások vezetőivel, szívesen bekapcsolódnak a játékokba.

  Mindenről van véleményük és szívesen megosztották gondolataikat az adott témával kapcsolatosan.

  Mint CSÉN foglalkozás vezetők nagyon jól tudunk együtt dolgozni,  jól kiegészítjük egymást.

  Minden támogatást, segítséget megkaptunk az iskola vezetésétől és a CSÉN munkatársaitól.

  1. osztályban a foglalkozásokat 20 tanulóval, Csernák Renáta osztályfőnök és Olteán Ibolya hittanár vezetésével tartjuk.

  Témák:

  A hetedikes korosztály meghatározó kérdése: ki vagyok én?,  az egyén helye a világban, a közösségben, ezért a foglalkozásaink is e köré a téma köré épültek.

  Szeptember: az óra célja: A csoportdinamika és az osztály együttműködő készségének a feltérképezése.

  Október: az óra célja: Annak felfedezése, tudatosítása, hogy mik az osztály erősségei, mivel tudják az egyes diákok gazdagítani a közösséget.

   November: az óra célja: A diákok különbséget tudjanak tenni a megtartó, megerősítő és a deviáns közösségek között.

  December: az óra célja: Annak szemléltetése, hogy a kommunikáció során a résztvevő felek kölcsönösen küldenek és fogadnak be üzeneteket.

  Január : az óra célja: A tanulók gondolkozzanak el, miért jó együttműködni, csapatban dolgozni, egymásra támaszkodni.

  Tapasztalat:

   A CSÉN foglalkozásokat eléggé passzívan  fogadják a gyerekek nem szívesen beszélnek magukról.

  Együttműködnek a foglalkozások vezetőivel, a játékokba bekapcsolódnak, véleményüket és gondolataikat kifejtik az adott témával kapcsolatosan.

  Mint CSÉN foglalkozás vezetők nagyon jól tudunk együtt dolgozni, jól kiegészítjük egymást. Minden támogatást, segítséget megkaptunk kollégáinktól, az iskola vezetésétől, és a CSÉN munkatársaitól.

  1. osztályban a foglalkozásokat 21 tanulóval, az iskolavédőnő, Fógelné Jóga Andrea és az osztályfőnök, Vig Ildikó vezetésével tartottuk meg.

  Témák: 

  Most is, mint minden tanévben, közösségépítő játékokkal indítottuk a CSÉN foglalkozásokat, amelynek feladatait a gyerekek már rutinosan oldották meg, az önismeretükről és egymás ismeretéről is tanúbizonyságot téve.

  Mivel a nyolcadik év első féléve alapvetően a pályaválasztásról szól, ezzel több CSÉN órán is foglalkoztunk. A sikeres pályaválasztás érdekében először az önismeret, majd a pályaismeret témakörét jártuk körül.

  Decemberre olyan foglalkozást terveztünk, amely a tudatos jelenlét fogalmát ismertette meg és gyakoroltatta a diákokkal, annak érdekében, hogy ezzel is segítsük a felvételi vizsgájuk sikerét.

  A januári órán pedig a stresszoldás, stresszkezelés témáját dolgoztuk fel, amely már átvezet a második félév függőség témáihoz.

  Tapasztalat: 

  Ez az osztály nagyon szereti és igényli is a CSÉN órákat. A gyerekek az órai megnyilvánulásaikban olyan szintű önismeretről, önreflexióról és elvont gondolkodásról tesznek tanúbizonyságot, amelyre mi foglalkozásvezetők minden alkalommal rácsodálkozunk.

  Bízunk benne, hogy az itt kialakított készségek a későbbiekben is segíteni fogják az életüket

  Összességében: Mind a négy osztályban elmondható, (talán a hetedikeseket kivéve) hogy a gyerekek örömmel és lelkesedéssel vesznek részt ezeken az órákon, a pedagógusok szívesen tartanak ilyen órákat.

   Legtöbbször a CSÉN munkacsoport által kidolgozott központi témák és óraterveket használjuk, ám egyre többször vannak egyéni tanári kezdeményezések, amelynek nyomán a gyerekek szükségleteihez igazodó, az adott osztályra kidolgozott óratervek is születnek.

  Mostanra az órák szervezése és összehangolása is zökkenőmentesebbé vált.

  Mentorainkkal a kapcsolattartás folyamatos telefonon és e-mailen keresztül. Az idei félévben ősszel évindító közös megbeszélést tartottunk velük, majd novemberben Vácon az iskolavédőnővel továbbképzésen vettünk részt.

  Iskolánkban egymás munkáját is igyekszünk segíteni: tanácsokkal, ötletekkel, a meglévő anyagok átadásával, illetve óralátogatással. 

  Albertirsa, 2024. január 21.                                                                                                                                                                   Vig Ildikó