• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Közlemény

  Egy álom valóra vált
  Befejeződött a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola tornatermének
  építése.
  2022. május 3o-án megtörtént a műszaki átadás. A használatbavételi engedély megszerzése
  után, az ünnepélyes átadás, szentelés után szeptember elsején birtokba vehetik a tanulók a
  létesítményt.
  A gyönyörű tornaterem a mai kor minden igényének megfelel, berendezésében a
  használhatóság és harmónia, esztétikum dominál.
  A tornaterem megépülésével három csoportszobával, fejlesztő, orvosi, tanári szobával,
  öltözővel gazdagodott az intézmény.
  A munka kezdetétől, vagyis 2020. okt. 16-ától, amikor kitűzték a tornaterem sarokpontjait
  591 nap telt el.
  Az épület megépülése közös összefogás eredménye.
  A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola közössége nevében
  köszönetemet szeretném kifejezni a fenntartónak, a Váci Egyházmegye Főhatóságának ,Dr.
  Beer Miklós, Marton Zsolt püspök atyáknak, Dr. Csáki Tibor, Selmeczi Zoltán főigazgató
  úrnak és az EKIF munkatársainak, hogy megvalósulhatott a fenntartó anyagi támogatásával
  a tornaterem megépítése több száz millió forintos beruházással. Ehhez szükséges volt az
  Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának önzetlen ingatlan adományára, valamint az
  albertirsai Egyházközség ( Kiszel Mihály, Varga Sándor atya támogatása révén a Plébánia
  területének átadására, hogy a tornaterem felépülhessen.
  Elismerés illeti a Globo Menegment KFT-t, mint kivitelezőt, akik a határidő betartásával
  szép, igényes munkát végzett.
  Köszönet illeti a tervezőket, mesterembereket, szakembereket.
  Legyünk büszkék egyházmegyénk, egyházközségünk, városunk, iskolánk újabb kincsére.

  Sipőczné Farkas Mária
  intézményvezető