• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Tanévzárás

  Tanévzárás 2019/2020

   

  Kedves Szülők, Pedagógusok!  Diákok!

   

  2020 rendkívüli év a világ, Magyarország, az iskolák életében. A második világháború  óta nem szakadt meg a  tanév a hazai közoktatásban.

  Az idei tanévzárás nem a hagyományos keretek között zajlik. Legyen ez az alkalom mégis szép ünnep. Ünnepeljük azokat, akik példás és jó magatartásukkal és igyekvő szorgalmukkal, eredményes tanulmányi munkájuk alapján boldogan vehetik át a bizonyítványukat.

  Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. A legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen formában fog befejeződni. Most itt a tanév zárása, az elmúlt tanév értékelése, és remélem, egy szép nyári szünidő következik mindannyiunk számára.

  A tanévzáró beszédnek természeténél fogva arra kell válaszolnia, milyen volt az elmúlt tanév, jó vagy rossz dolgok voltak-e benne többségben. A válasz azért nehéz, mert ugyanazokat az eseményeket egyénenként másféleképpen éltük meg.  Mást tart jó dolognak és eredményesnek a diák, a tanár, az intézményvezető, az iskola fenntartója vagy éppen a szülő. De talán egy dologban mindannyian egyetértünk: Rendkívüli tanévet zárunk, egy olyat, amelyet legmerészebb álmainkban sem gondoltunk volna. Az örömök mellett voltak gondjaink, problémáink is.

  Mögöttünk van 180 tanítási nappal a 2019/20-as tanév, ebből 60 nap digitális munkanappal, ami tanévünk egyharmada.

  Ennek ellenére számos alkalmunk volt közösen megélni szép eseményeket:

  Nagy élmény volt mindannyiunk számára Marton Zsolt püspök atya látogatása, aki Bráda Tibor Munkácsy –díjas festőművész iskolának ajándékozott „Washingtoni Madonna képét és iskolánk új tetőszerkezét áldotta meg.
  Tartalmas ünnepi műsorok, pályaorientációs nap, lélekmelengető közös rorate misék, Maczkó Mária népdalénekes rendkívüli irodalom órája, drogprevenciós és egészségvédelmi előadások, Mesélő dallamok sorozat, népszokások felelevenítése, mozgó Planetárium, farsang, Lázár Ervin program műsorai, március 15-i projekt-nap van mögöttünk.
  A pedagógusok eredményes munkájának köszönhető, hogy átlag feletti eredményt ért el iskolánk a 2019-es kompetenciamérések alapján. Ezen eredmények alapján iskolánkat a www.legjobbiskola.hu honlap számításai szerint a 2440 alapfokú oktatási intézmény közül a 142. helyre rangsorolta. Szintén fontos eredmény az oktatas.hu oldalon közzétett, szintén a kompetenciamérések eredményeiből kiszámított adat, mely szerint a hátránykiegyenlítésben végzett komoly munkánk eredményeképpen felkerültünk a kiemelkedő teljesítményt elérő iskolák listájára. Sporteredményeink alapján elnyertük 2019-ben Pest megye legeredményesebb kis iskolája díjat.

  A tanév sok versenyünket törölte, és mégis voltak szép sikereink, gratulálok minden diákunknak a jó verseny eredményekhez! Pedagógusaink ebben a rövid időszakban 24 versenyre készítették fel diákjainkat.

  Országos, megyei, városi versenyeken elértünk:13 első, 6 második, 9 harmadik helyezést.

  Nagy örömünkre az idei tanévben is szorgalmasan tanultak a diákok, jók  az iskolai átlagok.

  Az iskolai tanulmányi átlag 4,39, a magatartás átlag 4,54, a szorgalom átlag 4,39 lett. Kitűnő tanuló száma 82.  Javító vizsgát tehet egy fő. Az idei tanévben 525  dicséretet, 38 figyelmeztetőt, 309 szaktanári dicséretet kaptak diákjaink. Nyolcadikos tanulóink 19 %-a gimnáziumban, 50 %-a technikumban,  31   %-a szakképző iskolában  folytatja tanulmányait.

  Megköszönöm pedagógusaink színvonalas oktató-nevelő munkáját, a műsorok, rendezvények szervezését, a szép eredményeket és a lelkesedést.

  Kedves Szülők! Ez a bizonyítvány kicsit az Önöké is. Amikor kezükbe veszik gyermekeik bizonyítványát, gondolják át, hogy hányszor ültek le gyermekeik mellé elmagyarázni, megtanítani, megoldani a leckét. Hányszor segítettek, hallgatták meg, fényképezték le, töltötték fel a feladatokat, tananyagot. Ez alapján dicsérjék meg gyermekeiket, s mondjanak véleményt, majd jelöljék ki a jövő évi közös célokat.

  Kedves Pedagógusok! Szülők!

  A digitális munkarend nagyon megterhelő volt a családoknak, tanároknak, diákoknak egyaránt. Néha sok volt a feladat, elvesztünk a platformok között, késő este is küldtük, javítottuk a beadandókat. Lehetett volna másképpen is? Egészen biztos!

  Köszönöm azt a rengeteg erőfeszítést, amelyet ebben a nehéz helyzetben tettek a diákok oktatása érdekében.

  Köszönöm a rendületlen kitartásukat, együttműködésüket, bizalmukat, hogy támogattak a gyermekeket a legnehezebb pillanatokban is.

  Hogy a leglehetetlenebbnek tűnő feladatokat is megoldották, együttműködtek, még ha elfogyott is a türelmük. hogy erősek voltak a legnehezebb pillanatokban is.

  Közösen, együtt értük el a sikereket a gondok ellenére is, mely erősíti a kapcsolatainkat. A siker mindannyiunké.

  Kedves Gyerekek!

  Köszönöm a szorgalmat, aktivitást.  Fantasztikus dolgokat vittetek végbe!

  Köszönöm minden kollégám és munkatársam fáradhatatlan és lelkiismeretes munkáját

  Köszönet a fenntartónak, Varga Sándor atyának, Egyházközségnek, hogy működtetik és támogatják iskolánkat.

  Adjunk hálát a tanév  minden kegyelméért, hogy  együttműködve sikeres tanévet zártunk.

  „Adjatok hálát az Úrnak,  mert örökké tart szeretete!”   Zsolt 118

  A 2019-2020-as tanévet, iskolánk 27. tanévét  bezárom.

  Mi dolgunk a világon? küzdeni
  Erőnk szerint a legnemesbekért.
  Köszönjük élet! áldomásidat,
  Ez jó mulatság, férfi munka volt! ( Vörösmarty Mihály )

  Albertirsa, 2020. június 18.           Sipőczné Farkas Mária intézményvezető