• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Rendkívüli hírek

  Kedves Szülők!

  A kialakult helyzet miatt a következő intézkedések lépnek életbe:
  Link:
  https://drive.google.com/file/d/1FPlq0lqcqYI6olg4WslwClfoL7vjtWZg/view?usp=sharing

  A rendkívüli helyzetben életbe lépő rendelkezések

  A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti alapfeladat-ellátás rendjének és ellenőrzésének eljárásrendje

  A kormányszóvivő bejelentése  alapján március 8. napjától április 7. napig  átálltunk a digitális munkarendre. Az  Oktatásért Felelős Államtitkárság fog részletes tájékoztatást, szabályozást adni a konkrét feladatokról rövid határidőn belül. Minden változásról tájékoztatni fogjuk a szülőket, diákokat.

  A távoktatási kötelezettség minden tanulóra vonatkozik.

  A pedagógusok a tananyagot meghatározott rend és rendszer alapján juttatják el a tanulókhoz.

  A pedagógusok minden nap órarendnek megfelelően   közzéteszik a napi tananyagot.

  Az optimális munkavégzés, a diákok, szülők, pedagógusok érdekében a digitális oktatás munkanapokon 8-16 óra között valósul meg.

  Online fogadóórák, e-mail elérhetőségek közzétételével biztosítjuk a folyamatos kommunikáció lehetőségét.

  Iskolánkban a Teams  rendszert és az e- naplót  alkalmazzuk. Megengedett forma a zárt Facebook, Messenger csoportokban való  számonkérése.

  A szülők, tanulók tájékoztatása a következő csatornákon keresztül történik: honlap, iskolai Facebook, zárt Facebook csoportok, Messenger csoportok, e- napló bejegyzései, e- mail címek, online fogadóórák.

  A tanulók tanulmányi előrehaladásának az ellenőrzése  a beküldött beszámolók, jelzések, megoldások alapján történik.

  A tanulók értékelése a törvényi előírásoknak megfelelően történik.(heti óraszám + egy jegy/ félév)

  Az online órákba minden tanulónak kötelező bekapcsolódni. A digitális munkarendben a magatartás és szorgalom is értékelésre kerül. A tanév végi minősítés az egész évben szerzett osztályzatok alapján történik, beleszámítva a digitális oktatás során szerzett érdemjegyeket is. Azok a tanulók, akik nem küldik be a feladatokat, a kialakított szabályrendszer alapján kerülnek elbírálásra.

  A pedagógusok az e-napló  rendszerben órarendnek megfelelően adminisztrálják az órákat.

  A szakkörök, fejlesztések- a gyógypedagógus által tartott fejlesztéseken kívül- nem kerülnek megtartásra. A készségtárgyak esetében a kiadott feladatokat el kell végezni, de  nem kérünk beadandó feladatokat. A készségtárgyak esetében április hónapban történik az elkészült munkák értékelése.

   

  A rendkívüli helyzetre való tekintettel a rendelkezés  visszavonásig érvényes.

  Albertirsa, 2021.. 03.04.

  Sipőczné Farkas Mária

  intézményvezető