• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Közlemény

  INTÉZKEDÉS TERV MÓDOSÍTÁSA

  A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

   

  A 2020. augusztus 31-én kiadott járványügyi  intézkedési terv  a következő részekkel  egészül ki október 1-jétől:

  Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
  Az intézmény területére
  a) az ott foglalkoztatott személyen,
  b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  d) a gyermeken, illetve a tanulón és kívül más személy nem léphet be.

  A testhőmérséklet mérése miatt érkezés legkésőbb 7.55 óráig.

  Csak a lázmérés után lehet bemenni a folyosóra, tantermekbe.

  Iskolánkban a testhőmérsékletet  az aulában  egy   ponton  mérjük.

  Reggel az  iskola épületébe csak a főbejáratnál és udvari kijáratnál lehet belépni.

  A tanári melletti bejárat reggel 8 óráig zárva.

   

  Kérjük az épületbe lépéskor  a megfelelő távolságot tartani a kijelölt távolságtartó csíkokon.

   

  Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkotmeghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig ( auláig ) beléphet.

  Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek atesthőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,  a többi  tanulótól elkülönítjük  és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.

  Mivel a védőtávolság nem tartható be a  folyosókon, aulában,  közösségi  zárt térben , ezért  az alsó és felső tagozatos  tanulók viseljenek maszkot!

  Albertirsa, 2020. 09.25.

   

                                                                                               Sipőczné Farkas Mária

  intézményvezető

  Link:
  https://drive.google.com/file/d/10uvDZiNoK5-cusNNSDQTDDW6lOo_mdvZ/view?usp=sharing