• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Járványügyi eljárásrend

  INTÉZKEDÉSI TERV

  A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

  Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

  A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

  1.      FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

  • Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. Az intézmények vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását.
  • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet
  • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek rendelkezésre állnak.

  2.      AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

  • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Tájékoztattuk  a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
  • A szükséges intézkedéseket megtettük az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
   • a szülők az iskola előtt várakozhatnak megfelelő távolságban
   • az étkezések osztályonként történnek
   • tízórai elfogyasztása a tantermekben történik
   • szünetekben az udvaron kijelölt helyeken tartózkodhatnak a tanulók csoportonként elkülönítve
   • távolságtartó csíkokat helyeztünk el
   • a reggeli gyülekezés idején 7-7.30 között az 1-5. osztályosok az udvaron tartózkodnak, a 6.7.8. o. a tanteremben
   • a hétfő reggeli áhítatok az iskolaudvaron lesznek távolság megtartásával
   • szünetekben az osztályok az udvarra mennek csoportosan, bejövetel csoportosan a következők szerint: tanári melletti bejáraton a 6.7.8. o. , a főbejáraton a 1.2.3.4.5. o.
   • az iskolai foglalkozások után meghatározott időben jöhetnek a tanulókért a szülők (13 óra,14 óra, 15 óra, 15.30 óra, 16 óra) a főbejáratig. A tanulók meghatározott időben mehetnek le az aulába, hagyhatják el az iskolát . A szülők a főbejárat előtt várakozhatnak.
   • ha valaki a szokottól eltérő időben viszi az adott napon a gyereket, azt előre jelezni kell az illetékes pedagógusnak
   • az egyedül járók önállóan hagyhatják el az iskolát
  • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
  • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelöltünk ki a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy Az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején  a szájat és orrot eltakaró maszk viselése nem kötelező, de ajánlott.
  • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során  ugyanazt a tantermet használják.  Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk   ( hetesek )
   • napközis teremben a takarítónő fertőtlenít a délelőtti tanítás után, a csoport váltásakor
   • tanteremváltásnál vírusölő törlőkendővel, fertőtlenítővel a hetesek.
  • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük  a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük.
  • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
   • mosdóknál 1,5 méteres csíkok
   • egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, amennyi WC van
   • öltözők rendje a következő: öltözködés az osztálytermekben történik, fiú, lány sorrendben.
  • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel vagyunk az alábbiakra:
   • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
   • az alapvető    egészségvédelmi    intézkedések,    szabályok    betartása    (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
   • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
   • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
  • Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
  • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, e-napló rendszerben küldött üzenetekkel, facebook, honlap úton  is eljuttatjuk  a szülőkhöz.

  3.       EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

  • Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk annak használatára felhívjuk  a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan   fertőtlenítenie kell  a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
  • A szociális helységekben biztosítjuk  a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítjük.

  Kéztörlésre papírtörlőket  biztosítunk.

  • Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
  • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak ( osztályfőnök, védőnő ) A gyermekeknek megtanítjuk  az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
  • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás termekben, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk  arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
   • mosdókban: két óránként
   • tantermekben: csoportváltásnál ( hetesek, takarítónő )
   • irodában: napi kétszer ( délelőtt – délután )
   • folyosón: két óránként
  • A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz t biztosítjuk és azok viselése szükséges.
  • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk   a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
  • A használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
   • Sporteszközök:tanítás végén az utolsó órát tartó pedagógus irányításával a szertárban. A napközis csoport eszközeit a napközis nevelők fertőtlenítik.
   • Játszótéri eszköz: reggel az udvari munkás, óra után az iskolatitkár

  4.      ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

  • Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
   • a konyhában két óránként fertőtlenítés
   • étkezésnél a csoportváltás előtt, után
  • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
  • Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható
  • csíkok elhelyezése a konyha előtt
  • osztályonkénti étkezés megszervezése ebédnél,
  • első osztály az 5. óra után ( harmincperces ) kezdheti az ebédet, a tanítónő segédkezésével )
  • a tízórait minden osztály az osztálytermekben fogyasztja el, a hetesek, felelősök viszik fel az előre csomagolt ételt, kancsóban a folyadékot  be a termekbe pedagógus segítségével
  • Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan figyelünk Az eszközöket megfelelő számban helyezzük ki, azok más asztalhoz  átadásának elkerülése érdekében.
  • A biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tarjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk  a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosását.  A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását  elkerüljük.
  • Fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását,  a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását,  önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A kenyérkosarak tisztítása,  használatot követően  A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
   • a tízórait, uzsonnát előre csomagoltan kapják a tanulók
  • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk. A  dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozzuk,  és betegség gyanúja esetén intézkedünk.

  5.      ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

  • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.
  • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
  • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli)ütemezés, csökkenteni kell. pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát
  • Az egészségügyi ellátás során betartjuk az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
  • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

   

  6.      TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

   

  • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
  • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
  • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. ) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

  7.      TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

  • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítjük, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak

  Elkülönítés helye: igazgatóhelyettesi iroda

  • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
  • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
  • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
  • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell

  8.      INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

  • A nevelőtestületnek kidolgozta  a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követjük az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
  • Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
  • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
  • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
  • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben megszervezzük a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ
  • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést változatlanul biztosítjuk a gyermekétkeztetést.

  9.      KOMMUNIKÁCIÓ

  • Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

  Albertirsa, 2020. aug. 31.

  Sipőczné Farkas Mária
  intézményvezető

  1. számú melléklet

  A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

  A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

  • klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
  • felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
  • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
  • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
  • játékok, sporteszközök tisztítására;
  • radiátorok, csövek lemosására;
  • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
  • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
  • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
  • pókhálók eltávolítására;
  • rovar- és rágcsálóirtásra;

  csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

  A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

  1. számú melléklet

  A 2020/2021. TANÉVBEN INTÉZMÉNYÜNKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

   

  1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, a szülőknek gondoskodni kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

  A gyermek betegség után az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

  1. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Amennyiben megoldható, kérjük a szülőket, hogy gyermekeik hozzanak magukkal kézfertőtlenítőt.
  2. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az intézményi csoportosulásokat megelőzzük a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

  Ezért a szülők beengedése az intézmény területére a következő módon történhet:

  • A szülők az iskola főbejáratáig kísérhetik a tanulókat.
  • Az iskolai foglalkozások után meghatározott időben jöhetnek a tanulókért. (13 óra,14 óra, 15 óra, 15.30 óra, 16 óra) a főbejáratig. A tanulók meghatározott időben mehetnek le az aulába, hagyhatják el az iskolát.
  • Ügyet intézni lehetőleg csak egy szülő menjen be az intézmény területére.
  • Az intézmény területére belépő szülő mindenképpen viseljen maszkot!
  • Az intézmény területére belépő szülők a zárt terekben is tartsák a 1,5 méter távolságot.
  • A szülők  az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljenek kontaktusba, akikkel feltétlenül szükséges: pedagógus,   iskolatitkár, gazdasági  munkatárs. Más szülőkkel, gyerekekkel az intézmény területén kívül beszélgessenek, és igyekezzenek mihamarabb elhagyni az intézmény területét.
  • A járványügyi protokoll szerint: A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet megtartani.

  Albertirsa, 2020. aug. 31.
  Sipőczné Farkas Mária
  intézményvezető