• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Gyászjelentés

                            „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. „(Jn 11,25)

  A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja,
  hogy szeretett paptestvérünk

  KISZEL MIHÁLY

  címzetes prépost, címzetes esperes, 2020. március 14-én, életének 76., papságának 52. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

  Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2020. március 27-én, 10 órakor mutatjuk be a kistarcsai templomban, majd 11 órakor a kistarcsai temetőben (Kistarcsa, Erdei Ferenc utca) helyezzük örök nyugalomra. Mindkét szertartást kizárólag családi körben végezzük. Ugyanebben az időben mindezt a Váci Egyházmegye facebook oldalán élőben közvetítjük.

  Paptestvérünk 1945. március 9-én született Kistarcsán. 1968. április 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán-hitoktató: Sándorfalván 1968-1969, Kiskunfélegyháza-Óplébánián 1969-1975, Cegléd-Óplébánián 1975-1981, Lakitelken 1981-1984, Püspöki tanácsos 1993. Plébános: Cegléd-Óplébánián 1984-2004. Címzetes esperes 1984. Benemonostori címzetes prépost 1997. Cegléd-abonyi kerületi esperes 1998-2004. Plébános: Cegléd-Újplébánián 2002-2004. Szentszéki bíró 1993-2013. Plébános: Albertirsán 2004-2018. Plébániai kormányzó: Ceglédbercelen 2008-2018. 2018-ban vonult nyugdíjba.

  Paptestvérünk a régi klasszikus értelemben vett papjaink közé tartozott. Gondosan végezte a lelkipásztori szolgálatot. Foglalkozott a fiatalokkal is. Gyerekeknek szép misztériumjátékokat rendezett. Nagyon gonddal kezelte az egyházközségek anyagi javait. Szolgálati helyein a templomok gondozása is szívügye volt. Kitűnt az irodai szolgálat végzésében is. Mint nyugdíjas pap kisegítette paptársait.

  Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

  R.I.P.