Beiratkozási tájékoztató

 


a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

első osztályba történő iskolai beiratkozásról

A 2018/2019. tanévre történő beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8-16 óra között
2018. április 16. (hétfő) 8-16 óra között

A Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette a beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a tájékoztatóban közzétett időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első osztályába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– születési anyakönyvi kivonatot,
– lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást,
– az óvoda által kiadott oktatási azonosítószámot,
– a gyermek keresztlevelét,
– TAJ kártyát,
– személyi igazolványát,
– az okmányiroda által kiállított adatlapot a diákigazolvány igényléssel kapcsolatban,
– plébánosi ajánlást.