MNRKAI.HU

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

Bemutató óra

„Ne hagyjátok a templomot,
a templomot, s az iskolát!”

Kedves Szülők!
Szeretettel meghívjuk Önöket a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskolába, ahol bemutató óra keretében bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe! Erre az alkalomra elsősorban a Szülőket várjuk!

A bemutató óra időpontja:

Dec. 05. Kedd 8:OO – 8:45 Olvasás
4. osztály: Dinyákné Rajta Edit tanítónő
Jöjjenek el, nézzék meg iskolánkat!

                                                                                                                                           Sipőczné Farkas Mária
                                                                                                                                                       igazgatónő

Jubileumi pályázat

Kedves Gyerekek!

Iskolánk fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk.

A pályázaton részt venni a következőkkel lehet:

 • vers,
 • fogalmazás,
 • rajz,
 • az iskoláról szóló fotómontázs,
 • volt vagy jelenlegi diákokkal készült interjú,
 • ppt vagy videó az iskoláról.

Az elkészült pályamunkákat személyesen az igazgatói irodába vagy elektronikusan az albertirsa.katolikus@gmail.com címre lehet leadni, „pályamű” címmel. A pályaművek jeligével érkezzenek!

A legügyesebb alkotók jutalomban részesülnek, az alkotások kiállításra kerülnek.

A pályaművek leadási határideje:

 1. március 31.

KÖZLEMÉNY

 1. Veni Sancte tanévnyitó szentmise, tanévnyitó ünnepség augusztus 27-én 16 óra kezdettel a Katolikus Templomban
 2. Iskolakezdéssel kapcsolatos teendők augusztus 29-én és 30-án 9-12 óráig
  • Tankönyvek átvétele
  • Napközibe, tanulószobára beiratkozás
  • Étkezés igénylése

Az érvényes igazolásokat a kedvezményes étkezés igénybevételéhez mindenkinek be kell mutatnia!

 

 • tartósan beteg

Igazolás: szakorvosi vélemény alapján

 • SNI tanuló

Igazolás: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él

Igazolás: Államkincstár általi augusztusi határozat a családi pótlékról vagy augusztusi bankszámlakivonat

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Igazolás: gyermekvédelmi határozat

 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Igazolás: határozat

 

 1. Első tanítási nap szeptember 1-jén 8:00-10:40-ig

 

 

 

Albertirsa, 2017.08.09.                                    Sipőczné Farkas Mária

                                                                                                  igazgatónő

                                                                            

 

KÖZLEMÉNY

Kedves Szülők és Gyerekek!

A 2016/2017-es tanév a héten lezárul.
Ennek menetrendje a következő:

2017.06.16-án pénteken 16:00-tól tartjuk a nyolcadik osztály ballagását.
2017.06.18-án vasárnap 16:00-tól tartjuk a Te Deumi tanévzáró ünnepségünket.
Ezt követően 2017.06.19-től indul a VAKÁCIÓ!

Mindenkinek jó pihenést és sok – sok élményt kívánunk a nyárra!

HIRDETMÉNY

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

első osztályba történő iskolai beíratásról

A 2017/2018. tanévre történő beíratás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8-16 óra között

2017. április 21. (péntek) 8-16 óra között

A Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette a beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a hirdetményben közzétett időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első osztályába.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő beiratkozáskor köteles bemutatni:

 • a gyermek személyazonosságára alkalmas azonosítót / születési anyakönyvi kivonat,lakcímet igazoló kártya, oktatási azonosító, TAJ kártya /
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
 • keresztlevelet,
 • plébánosi ajánlást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

 

Albertirsa, 2017. március 20.
                                                                                       Sipőczné Farkas Mária
                                                                                                    igazgatónő