News

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

első osztályba történő iskolai beiratkozásról

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás időpontja:

  1. április 11. (csütörtök) 8-16 óra között
  2. április 12. (péntek) 8-16 óra között

A Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette a beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a tájékoztatóban közzétett időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első osztályába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– születési anyakönyvi kivonatot,

– lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást,

– az óvoda által kiadott oktatási azonosítószámot,

– a gyermek keresztlevelét,

– TAJ kártyát,

– személyi igazolványát,

– az okmányiroda által kiállított adatlapot a diákigazolvány igényléssel kapcsolatban,

 

Sipőczné Farkas Mária

 intézményvezető