HIRDETMÉNY

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

első osztályba történő iskolai beíratásról

A 2017/2018. tanévre történő beíratás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8-16 óra között

2017. április 21. (péntek) 8-16 óra között

A Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette a beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a hirdetményben közzétett időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első osztályába.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosságára alkalmas azonosítót / születési anyakönyvi kivonat,lakcímet igazoló kártya, oktatási azonosító, TAJ kártya /
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
  • keresztlevelet,
  • plébánosi ajánlást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

 

Albertirsa, 2017. március 20.
                                                                                       Sipőczné Farkas Mária
                                                                                                    igazgatónő