Év eleji teendők

KÖZLEMÉNY

1. Iskolakezdéssel kapcsolatos teendők augusztus 27-én és 28-án 9-12 óráig
1.1.Tankönyvek, csekkek átvétele
A könyvek átvételekor átadás – átvételi jegyzőkönyvet kell aláírni, valamint ekkor adjuk ki a tankönyvcsekkeket is. Befizetés határideje 2015. szeptember 15.
A tankönyvek az 1-3.o. tanulók részére ingyenesek igazolás nélkül!
4-8.o.tanulók ingyenes tankönyvek igénybevételére való jogosultság feltételei:
– tartósan beteg
Igazolás: szakorvosi vélemény alapján
– SNI tanuló
Igazolás: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
– három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
Igazolás: Államkincstár általi augusztusi határozat a családi pótlékról vagy augusztusi bankszámlakivonat
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Igazolás: a gyermekvédelmi határozatnak a tankönyvosztás napján és október 1-jén is fenn kell állnia
– a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
Igazolás: határozat

Az érvényes igazolásokat az ingyenes tankönyvekhez és a kedvezményes étkezés igénybevételéhez mindenkinek be kell mutatnia!

1.2. Napközibe, tanulószobára beiratkozás
1.3. Étkezés igénylése, fizetése
1.4. Nyilatkozat az iskolában tartózkodás idejéről

2. Veni Sancte tanévnyitó szentmise, tanévnyitó ünnepség
augusztus 30-án 16 óra kezdettel a Katolikus Templomban

3. Első tanítási nap szeptember 1-jén

Sipőczné Farkas Mária
igazgatónő