MNRKAI.HU

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

KÖZLEMÉNY

Kedves Szülők és Gyerekek!

A 2016/2017-es tanév a héten lezárul.
Ennek menetrendje a következő:

2017.06.16-án pénteken 16:00-tól tartjuk a nyolcadik osztály ballagását.
2017.06.18-án vasárnap 16:00-tól tartjuk a Te Deumi tanévzáró ünnepségünket.
Ezt követően 2017.06.19-től indul a VAKÁCIÓ!

Mindenkinek jó pihenést és sok – sok élményt kívánunk a nyárra!

HIRDETMÉNY

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

első osztályba történő iskolai beíratásról

A 2017/2018. tanévre történő beíratás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8-16 óra között

2017. április 21. (péntek) 8-16 óra között

A Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette a beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a hirdetményben közzétett időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első osztályába.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő beiratkozáskor köteles bemutatni:

 • a gyermek személyazonosságára alkalmas azonosítót / születési anyakönyvi kivonat,lakcímet igazoló kártya, oktatási azonosító, TAJ kártya /
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
 • keresztlevelet,
 • plébánosi ajánlást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

 

Albertirsa, 2017. március 20.
                                                                                       Sipőczné Farkas Mária
                                                                                                    igazgatónő         

KÖZLEMÉNY

 1. Veni Sancte tanévnyitó szentmise, tanévnyitó ünnepség augusztus 28-án 16 óra kezdettel a Katolikus Templomban
 2. Iskolakezdéssel kapcsolatos adminisztráció augusztus 29-én és 30-án     9-12 óráig
  1.Tankönyvek, csekkek átvétele
  A könyvek átvételekor átadás – átvételi jegyzőkönyvet kell aláírni, valamint ekkor adjuk ki a tankönyvcsekkeket is.
  A tankönyvek az 1-4.o. tanulók részére ingyenesek igazolás nélkül!
  4-8.o.tanulók ingyenes tankönyvek igénybevételére való jogosultság feltételei:
  tartósan beteg
  Igazolás: szakorvosi vélemény alapján
  SNI tanuló
  Igazolás: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
  – három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
  Igazolás: Államkincstár általi augusztusi határozat a családi pótlékról vagy augusztusi bankszámlakivonat
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  Igazolás: a gyermekvédelmi határozatnak a tankönyvosztás napján és október 1-jén is fenn kell állnia
  a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
  Igazolás: határozat

A kedvezményes étkezéshez és az  ingyenes tankönyvekhez  az érintett tanulóknak az igazolásokat  be kell mutatnia!

2.2. Napközibe, tanulószobára beiratkozás
2.3. Étkezés igénylése

2.4. Nyilatkozat az iskolában tartózkodás idejéről

 1. Első tanítási nap szeptember 1-jén 8-10.40 óráig

Sipőczné Farkas Mária
igazgatónő